Ta hand om dina gamla fönster vid en köksrenovering

Bor du i en lite äldre villa eller lägenhet? Om du också har gamla fönster kan det vara väl värt mödan att lägga ned lite tid på dem. Fönster ända från 1700- och 1800-talet finns än kvar i gamla hus – och med en upprustning blir det ett vackert inslag i köket. Vid en köksrenovering passar det bra just att göra detta.

Varför renovera äldre fönster?

Som ovan nämnt finns mycket gamla fönster kvar än idag. I hög grad beror detta på den träkvalitet som användes förr i tiden. Den var helt enkelt bättre när man jämför med hur det ser ut idag. En annan faktor är att man traditionellt har tagit mycket väl hand om sina fönster i Sverige. Man var noga med att måla om dem innan färgen miste en av sina huvudsakliga funktioner – att skydda kitt och trä mot väder och vind. En del av en fullständig köksrenovering bör således vara att fixa även detta.

Om inget underhåll sker

Om inget underhåll sker kommer det kanske först märkas genom att dess färg kritar. Skulle man då dra fingret över träet i fönstret skulle man troligtvis få färgpigment på det. Det som då har hänt är linoljan, som är bindemedlet i färgen, har sköljts bort av regn och blåst. Som konsekvens har lagret av färg succesivt blivit tunnare.

I det här skedet blir träet i sig betydligt mer känsligt för väder. När färgen inte längre fungerar som ett gott skydd, kommer träfibrer att börja brytas ned. Det man kallar för gråträ, vilket är döda träfibrer, kommer då att börja bildas.

Därefter kan man titta på metallerna. Om ännu inget underhåll har skett kommer skruvar och hörnjärn att börja rosta. Därefter kan kittet spricka och sedermera släppa från glasrutan. Vid en köksrenovering är det ett gott tillfälle att ta tag i detta.