Posted on

När du anlitar hantverkare

Det finns många anledningar till att du kan behöva anlita en hantverkare som https://snickarenigöteborg.se. Oavsett om det är ett stort eller litet projekt du behöver hjälp med finns det en del saker du bör tänka på innan du ingår ett avtal med någon hantverkare och även under arbetets gång.

  1. Be om offert från flera firmor

Du bör alltid be om en offert från en firma du funderar på att anlita innan arbetet sätter igång. Det bästa är att be om offert från flera olika firmor eftersom du då kan jämföra olika priser. För att offerten ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du är mycket specifik med vad det är du vill ha utfört. Ju tydligare du är desto smidigare kommer arbetet att flyta på. Tänk på att en offert endast är bindande under skälig tid, så skulle du vänta för länge med att återkomma till firman är det inte säkert att deras offert längre gäller. Väljer ni att gå vidare med offerten kommer den att räknas som ett avtal.

  1. Ha kontinuerlig kontakt och uppdatering

När du väl har bestämt dig för en hantverkare och ni har kommit överens om ett avtal är det viktigt att du och snickarfirma i lerum fortsätter att ha kontinuerlig kontakt. Hur specifik du än har varit kan det uppstå oplanerade händelser som försvårar arbetet, eller beslut som måste tas. Var därför tydlig med att du vill ha uppdateringar regelbundet samt direkt om något oplanerat inträffat. Även om det ligger i hantverkarens uppgift att informera dig vid problem eller oförutsedda händelser är det bra att själv vara aktiv och ta kontakt om du funderar över något. Var inte rädd för att verka tjatig, de flesta hantverkare har inga problem med att uppdatera dig om hur det går.

  1. Hjälp hantverkaren genom att samarbeta

För att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att du samarbetar med din hantverkare. Om det exempelvis krävs att du flyttar på vissa möbler eller liknande för att ett arbete ska kunna utföras är det viktigt att du gör det innan hantverkaren är på plats och ska påbörja arbetet. Om hantverkaren måste vänta på att kunna starta sitt arbete för att du inte har gjort överenskomna förberedelser kommer även den tiden att räknas in i arbetstiden som du faktureras för. Om du känner dig osäker på om någonting behöver förberedas är det smidigast att ta kontakt med firman i god tid innan arbetet ska påbörjas. Du främjar också ett bra samarbete genom att lita på att hantverkaren kan sitt jobb bäst. Det betyder inte att du inte får fråga eller ifrågasätta, men gör det alltid på ett trevligt sätt.